×
Очки

Ko'rinish:

Shrift hajmi:

“Гидропроект” АЖ тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молия – хўжалик фаолиятидан фойда олишдир.

“Гидропроект” АЖнинг асосий фаолияти юқори хавфли объектлар ва потенциал хавфли саноат тармоқларида лойиҳа-қидирув ва тажриба-лаборатор ишларини комплекс амалга ошириш ҳисобланади.

“Гидропроект” АЖ ўз фаолиятининг мақсадларига эришиш учун жамият қуйидаги фаолият турларини амалга оширади:

- қурилиш жараёнида инжиниринг;

- қурилиш лойиҳаларини экспертизасини ўтказиш;

- катта, ўрта ва кичик гидроэлектростанцияларини, суғориш ва сув билан таъминлаш комплекс гидроузелларини, бошқа гидротехник ускуналарини (сувбосимли, сув ўтказувчи, тартибга солувчи ва бошқалар) ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилма объектларини қайта таъмирлаш ва модернизация қилиш;

- ёнғиндан сақлаш автоматика воситаларни, қўриқлаш, ёнғин ва ёнғиндан қўриқлаш сигнализацияларни лойиҳалаштириш, таъмирлаш, ишга тушириш, созлаш, техник хизмат кўрсатиш;

- кўприкларни ва тоннелларни лойиҳалаштириш;

- қурилиш-монтаж ва ишга тушириш-созлаш пудрад ишларини амалга ошириш;

- муҳандислик қидирув ишлари;

- сув оқимидан комплекс фойдаланиш схемасини, техник иқтисодий ҳисоб-китоблар ва исботларни, ишчи ҳужжатлари лойиҳасини, шунингдек тендер ҳужжатларини, конструкция ва иншоотлар модел ва натура ҳолатларида текширишни ишлаб чиқиш, натура ҳолатда кузатиш ишлари;

- маслаҳат ва бошқа турдаги хизмат кўрсатиш;

- аҳолига транспорт хизмат кўрсатиш;

- тижорат ва воситачилик фаолияти;

- ўзининг тижорат, озиқ-овқат, универсал фирма дўконлари тармоғини ташкил қилиш;

- ташқи иқтисодий фаолият

- қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа фаолият турларини амалга ошириш.

Yangi qurish, mavjud yirik, o‘rta va kichik gidroelektrostansiyalarni, irrigatsiya va suv ta’minoti kompleks gidroelektrostansiyalarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish bo‘yicha loyihalash ishlari olib borilmoqda.

Institut gidroenergetika va gidrotexnika inshootlarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishning barcha bosqichlarida loyiha-qidiruv va tadqiqot ishlarining butun majmuasini amalga oshiradi.

Muhandislik tadqiqotlari: gidrologik, geofizik, geologik va topografik-geodeziya ishlari; ob'ektlarning atrof-muhitga ta'sirini ko'rib chiqadi, suv resurslarini boshqarish va energiya hisob-kitoblarini amalga oshiradi, loyihalarning iqtisodiy samaradorligi va moliyaviy qoplanishini baholaydi.

O‘zbekiston Respublikasining me’yoriy hujjatlari va xalqaro standartlarga muvofiq barcha turdagi gidrologik hisob-kitoblarni bajarish uchun “Gidrohisoblash” dasturiy majmuasini o‘zlashtirib oladi.

Poydevor tuproqlari, qurilish materiallarining fizik-mexanik xususiyatlarini laboratoriya tadqiqotlarini olib boradi, beton tarkibini tanlash va namunalarning mustahkamligini tekshirish, konstruksiyalardagi betonning buzilmaydigan usullar bilan sifatini nazorat qilish, yuqori aniqlikdagi eritmalar yordamida er osti va er usti suvlarini kimyoviy tahlil qilish. zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda har qanday murakkablik sinfidagi muhandislik muammolari.

Zamonaviy axborot texnologiyalari va dizayn usullarini joriy etishni ta'minlaydi: korporativ intranet va elektron hujjat aylanishi, CAD, AutoCAD, 3D.

Landshaft dizayni va zamonaviy interyerlar bilan fazoviy modeldagi ob'ektlar va inshootlar uchun me'moriy yechimlar sohasida xizmatlar ko'rsatadi.

Litsenziyalangan dasturlarga asoslangan matematik modellashtirishdan foydalanadi:

- inshootning fazoviy ishini, shu jumladan seysmik yukni hisobga olgan holda hisobga olish

- fazoviy tasvirni talab qiluvchi ayniqsa murakkab muhandislik inshootlarini mustahkamlash (spiral kameralar, assimilyatsiya quvurlari tirsaklari va boshqalar).

Maxsus ruxsatnoma (litsenziya) talab qilinadigan faoliyat turlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tegishli litsenziya olinganidan keyin amalga oshiriladi.

Yangi qurish, mavjud yirik, o‘rta va kichik gidroelektrostansiyalarni, irrigatsiya va suv ta’minoti kompleks gidroelektrostansiyalarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish bo‘yicha loyihalash ishlari olib borilmoqda.

Institut gidroenergetika va gidrotexnika inshootlarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishning barcha bosqichlarida loyiha-qidiruv va tadqiqot ishlarining butun majmuasini amalga oshiradi.

Muhandislik tadqiqotlari: gidrologik, geofizik, geologik va topografik-geodeziya ishlari; ob'ektlarning atrof-muhitga ta'sirini ko'rib chiqadi, suv resurslarini boshqarish va energiya hisob-kitoblarini amalga oshiradi, loyihalarning iqtisodiy samaradorligi va moliyaviy qoplanishini baholaydi.

O‘zbekiston Respublikasining me’yoriy hujjatlari va xalqaro standartlarga muvofiq barcha turdagi gidrologik hisob-kitoblarni bajarish uchun “Gidrohisoblash” dasturiy majmuasini o‘zlashtirib oladi.

Poydevor tuproqlari, qurilish materiallarining fizik-mexanik xususiyatlarini laboratoriya tadqiqotlarini olib boradi, beton tarkibini tanlash va namunalarning mustahkamligini tekshirish, konstruksiyalardagi betonning buzilmaydigan usullar bilan sifatini nazorat qilish, yuqori aniqlikdagi eritmalar yordamida er osti va er usti suvlarini kimyoviy tahlil qilish. zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda har qanday murakkablik sinfidagi muhandislik muammolari.

Zamonaviy axborot texnologiyalari va dizayn usullarini joriy etishni ta'minlaydi: korporativ intranet va elektron hujjat aylanishi, CAD, AutoCAD, 3D.

Landshaft dizayni va zamonaviy interyerlar bilan fazoviy modeldagi ob'ektlar va inshootlar uchun me'moriy yechimlar sohasida xizmatlar ko'rsatadi.

Litsenziyalangan dasturlarga asoslangan matematik modellashtirishdan foydalanadi:

- inshootning fazoviy ishini, shu jumladan seysmik yukni hisobga olgan holda hisobga olish

- fazoviy tasvirni talab qiluvchi ayniqsa murakkab muhandislik inshootlarini mustahkamlash (spiral kameralar, assimilyatsiya quvurlari tirsaklari va boshqalar).

Maxsus ruxsatnoma (litsenziya) talab qilinadigan faoliyat turlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tegishli litsenziya olinganidan keyin amalga oshiriladi.

Yangi qurish, mavjud yirik, o‘rta va kichik gidroelektrostansiyalarni, irrigatsiya va suv ta’minoti kompleks gidroelektrostansiyalarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish bo‘yicha loyihalash ishlari olib borilmoqda.

Institut gidroenergetika va gidrotexnika inshootlarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishning barcha bosqichlarida loyiha-qidiruv va tadqiqot ishlarining butun majmuasini amalga oshiradi.

Muhandislik tadqiqotlari: gidrologik, geofizik, geologik va topografik-geodeziya ishlari; ob'ektlarning atrof-muhitga ta'sirini ko'rib chiqadi, suv resurslarini boshqarish va energiya hisob-kitoblarini amalga oshiradi, loyihalarning iqtisodiy samaradorligi va moliyaviy qoplanishini baholaydi.

O‘zbekiston Respublikasining me’yoriy hujjatlari va xalqaro standartlarga muvofiq barcha turdagi gidrologik hisob-kitoblarni bajarish uchun “Gidrohisoblash” dasturiy majmuasini o‘zlashtirib oladi.

Poydevor tuproqlari, qurilish materiallarining fizik-mexanik xususiyatlarini laboratoriya tadqiqotlarini olib boradi, beton tarkibini tanlash va namunalarning mustahkamligini tekshirish, konstruksiyalardagi betonning buzilmaydigan usullar bilan sifatini nazorat qilish, yuqori aniqlikdagi eritmalar yordamida er osti va er usti suvlarini kimyoviy tahlil qilish. zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda har qanday murakkablik sinfidagi muhandislik muammolari.

Zamonaviy axborot texnologiyalari va dizayn usullarini joriy etishni ta'minlaydi: korporativ intranet va elektron hujjat aylanishi, CAD, AutoCAD, 3D.

Landshaft dizayni va zamonaviy interyerlar bilan fazoviy modeldagi ob'ektlar va inshootlar uchun me'moriy yechimlar sohasida xizmatlar ko'rsatadi.

Litsenziyalangan dasturlarga asoslangan matematik modellashtirishdan foydalanadi:

- inshootning fazoviy ishini, shu jumladan seysmik yukni hisobga olgan holda hisobga olish

- fazoviy tasvirni talab qiluvchi ayniqsa murakkab muhandislik inshootlarini mustahkamlash (spiral kameralar, assimilyatsiya quvurlari tirsaklari va boshqalar).

Maxsus ruxsatnoma (litsenziya) talab qilinadigan faoliyat turlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tegishli litsenziya olinganidan keyin amalga oshiriladi.

Jamiyatni rivojlantirish strategiyasi
Fikr-mulohaza shakli
Suhbat davomida javob beradigan savollaringiz bo'lsa - bizga yozing. Biz muloqot uchun ochiqmiz!